top of page
In the Classroom

In the Classroom

Nejnovější příspěvky
HISTORIE
Následujte nás
  • Facebook Basic Square

Vážení partneři, přátelé školy,

přejeme Vám v následujícím roce vše dobré a budeme se těšit na další odborná, obchodní i neformální setkávání.

S pozdravem

PhDr. Alena Švepešová, ředitelka školy
36 zobrazení

Naše škola chápe negativní dopady výpadku prezenční výuky a její vyučující proto v prvním pololetí 2022/23 nabízejí kromě klasického opravného dne také možnost doučování pro denní i dálkové studium.

V rámci projektu 0019/DOUCOVANI_SKOLY/2022-2 MŠMT a NPO byli podpořeni žáci ohrožení školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky během pandemie covid-19.


doucovani-letak-pro-publicitu-npo
.pdf
Download PDF • 205KB59 zobrazení

Tandemová (párová) výuka může být realizována četnými způsoby nicméně několik

aspektů zůstává neměnných: vyučující si dělí nejenom odpovědnost za realizaci výuky a prohlubují

své pedagogické dovednosti, ale i zpestřují výukové hodiny žákům a nabízejí jim pevnější

pedagogické vedení.

V jedné z realizovaných tandemových výuk na naší škole jsme se zaměřily na propojení

nejméně dvou klíčových oblastí pro naše studium – marketing a anglický jazyk. Jedno s druhém

přirozeně souvisí, a proto jsme rády, že jsme mohly žákům ukázat nejenom souvislosti mezi

jednotlivými předměty, ale i jejich aplikovatelnost v praxi. Výstupem celého projektu byla

studenty natočená reklama produktu, který cílil na předem vymezený segment (senioři, děti,

vegani apod.) Při přípravě i realizaci projektu žáci nejenom čerpali ze svých znalostí marketingu a

anglického jazyka, ale zároveň byli pobízeni ke kritickému uvažování (jaké aspekty musí splnit

dobrá reklama, jak reklama působí na recipienty), a ke kreativnímu myšlení. K naší velké radosti se

studenti zapojili do projektu s chutí a s tvůrčím nadšením, a tak mnozí z nich mohli ukázat své

„skryté“ dovednosti (ať již vlohy ke kresbě) anebo odhalit schopnosti nové (např. animace, editace

videa…)

Na to, jak celá tandemová výuka dopadla, se můžete podívat níže. Věříme, že videa jsou

důkazem toho, že je možné si i při výuce hrát, že škola není odtržena od běžného života, a že

projektové učení otevírá mnohé možnosti, jak rozvíjet schopnosti a dovednosti nejenom žáků, ale

i vyučujících.
48 zobrazení

AKTUALITY

ssj_v2.png
bottom of page