In the Classroom

In the Classroom

Nejnovější příspěvky
HISTORIE
Následujte nás
  • Facebook Basic Square

Vážení uchazeči,

naše škola vypisuje 2. kolo přijímacího řízení na obory:


Kuchař-číšník tříletý učební obor

Obchodní akademie čtyřletý maturitní obor

Podnikání dvouleté nástavbové studium dálkové


Podrobnosti naleznete v jednotlivých odkazech.


Obecné podmínky:


V dalších kolech přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku do více škol a do více oborů vzdělávání. V přihlášce uchazeč uvádí jen 1 školu. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do data určeného ředitelem školy. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.

Termín podání přihlášek: do 16.5. 2022
Předpokládané počty přijímaných uchazečů:

Kuchař – číšník 1

Obchodní akademie 7

Podnikání 20


275 zobrazení

Vážení uchazeči,

níže naleznete výsledky přijímacího řízení na učební obory naší školy a další souhrnné informace. V rámci přijímacího řízení jsme bohužel kvůli velkému zájmu o vybrané obory nebyli schopni uspokojit všechny zájemce o studium. Všem přijatým uchazečům blahopřejeme.


Výsledková listina 1 kola přijímacího řízení:


63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

64-41-L/51 Podnikání
Informace pro uchazeče


Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude připraveno k osobnímu vyzvednutí ve dnech 2.5. od 9:00 – 16:30 hod. a 4.5. 2022 od 9:00 – 16:30 hod. v budově školy. Dále bude možné převzít rozhodnutí po předchozí domluvě (tel.: 386 354 440 nebo email svepes@skolacb.cz). Žáci, kteří nebyli přijati a nevyzvednou si rozhodnutí o nepřijetí osobně, budou vyrozuměni poštou.


Pokud se rozhodnete nastoupit na naší školu, doporučujeme si k osobnímu vyzvednutí přinést také zápisový lístek.

JAK VYPLNIT ZÁPISOVÝ LÍSTEK


Proti rozhodnutí o nepřijetí lze v souladu s právním řádem podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Podání odvolání je důležité zejména pro zájemce o studium, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a skončili na prvních místech jako nepřijatí. Tito uchazeči mají možnost být přijati k doplnění kapacity oboru a v případě, že přijatý uchazeč neodevzdá zápisový lístek nebo si jej vezme zpět. Při rozhodování upřednostní ředitelka školy vždy uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

Upozornění: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tzn. nejpozději do 12.5.2022). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zájem o studium odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí. Uchazeči nástavbového studia zápisové lístky neodevzdávají.

Pro vyzvednutí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a případné odevzdání zápisového lístku mimo stanovené termíny se s námi domluvte individuálně

na tel.: 386 354 440 nebo na emailu svepes@skolacb.cz.

906 zobrazení

Aktualizováno: 29. 4.

Vážení uchazeči,

níže naleznete výsledky přijímacího řízení na učební obory naší školy a další souhrnné informace. V rámci přijímacího řízení jsme bohužel kvůli velkému zájmu o vybrané obory nebyli schopni uspokojit všechny zájemce o studium. Všem přijatým uchazečům blahopřejeme.


Výsledková listina 1 kola přijímacího řízení:


Kadeřník 69-51-H/01

Kuchař- Číšník 65-51-H/01

Cukrář 29-54-H/01Informace pro uchazeče


Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude připraveno k osobnímu vyzvednutí ve dnech 22.4. od 9:00 – 14:30 hod. a 25.4.2022 od 10:00 – 16:30 hod. v budově školy. Dále bude možné převzít rozhodnutí po předchozí domluvě (tel.: 386 354 440 nebo email svepes@skolacb.cz). Žáci, kteří nebyli přijati a nevyzvednou si rozhodnutí o nepřijetí osobně, budou vyrozuměni poštou.


Pokud se rozhodnete nastoupit na naší školu, doporučujeme si k osobnímu vyzvednutí přinést také zápisový lístek.

JAK VYPLNIT ZÁPISOVÝ LÍSTEK


Proti rozhodnutí o nepřijetí lze v souladu s právním řádem podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Podání odvolání je důležité zejména pro zájemce o studium, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a skončili na prvních místech jako nepřijatí. Tito uchazeči mají možnost být přijati k doplnění kapacity oboru a v případě, že přijatý uchazeč neodevzdá zápisový lístek nebo si jej vezme zpět. Při rozhodování upřednostní ředitelka školy vždy uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

Upozornění: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tzn. nejpozději do 5.5.2022). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zájem o studium odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí. Uchazeči nástavbového studia zápisové lístky neodevzdávají.

Pro vyzvednutí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a případné odevzdání zápisového lístku mimo stanovené termíny se s námi domluvte individuálně

na tel.: 386 354 440 nebo na emailu svepes@skolacb.cz.

644 zobrazení

AKTUALITY

ssj_v2.png