In the Classroom

In the Classroom

Nejnovější příspěvky
HISTORIE
Následujte nás
  • Facebook Basic Square

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

nařízením Vlády ČR přechází naše škola znovu do distanční výuky. Naše škola je na tento okamžik připravená, jak jen je to možné. Na následujících řádcích naleznete základní pokyny a doporučení pro žáky a informace pro zákonné zástupce.


Jaké programy škola pro distanční výuku využívá:

Google Classroom

Google Meet

Edubase


Jak se přihlásit:

Každý žák dostal na začátku školního roku vygenerovaný email ve formátu příjmenížáka@skolacb.cz a heslo. S ním získává kromě emailu také přístup do Google Classroom. V této aplikaci naleznete přehledné informace o distanční výuce jednotlivých předmětů, žáci zde najdou materiály pro přípravu, úkoly atd. Výuka může probíhat také online přenosem formou Google Meet, který je spárovaný s Google Classroom a vygenerovaným emailem. Jak pracovat s Google Classroom naleznete ZDE

Další přístupové kódy včetně hesla jsou pro aplikaci Edubase, kde nalezneme další materiály a testy. Přístup do Edubase naleznete ZDE

Pokud žák heslo z jakéhokoliv důvodu ztratil nebo zapomněl, neprodleně informuje třídního učitele.

Pokud nemá žák kontakt na třídního učitele, obrátí se na školní email: svepes@skolacb.cz


Jak probíhá výuka:

Výuka probíhá dle stanoveného rozvrhu. Účast na distanční výuce je povinná a vede se z ní absence. To znamená, že pokud se žák výuky neúčastní musí být řádně omluven. Všichni žáci byli třídními učiteli kontaktováni a byl vytvořen seznam žáků, kteří mají významné problémy s distanční výukou (zejména s kvalitou připojení, PC). U těchto žáků se postupuje individuálně.


Co se nesmí:

Díky distanční výuce vzniká nebezpečí zneužití osobních údajů a jejich další šíření po internetu, zejména sociálních sítí. Žáci mají přísně zakázáno pořizovat videa, fotografie, screencasty, screenshoty a další materiály a následně je bez souhlasu všech ostatních osob dále sdílet. Všechny prohřešky budou řešeny kázeňskými postihy, nahlášením a zablokováním účtů sociálních sítí. V případě nahrávek a dalších materiálů pořízených třetími osobami bude postupováno podle zákona.

Proto se chovejte zodpovědně, dodržujte GDPR a chraňte osobní údaje Vaše i ostatních. Kyberšikana u nás nemá místo!
98 zobrazení

Na základě Usnesení Vlády České republiky, ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření v souvislosti s prokázaným výskytem SARS – CoV2 :

Od 12.října 2020 do 23.října 2020 na škole bude probíhat distanční výukou teoretického vyučování dle platného rozvrhu.

Odborný výcvik žáků probíhá bez omezení.

Přítomnost na distanční výuce je povinná.

(Absence se zapisuje v každé hodině. Nepřítomnost na distanční výuce je zákonný zástupce žáka /žák povinen omluvit.)


Od 26. října do 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání.PhDr. Alena Švepešová v.r.

ředitelka školy

V Českých Budějovicích dne 9. 10. 2020

124 zobrazení

Výuka není od 5. 10. 2020 přerušena:

Dobrá zpráva pro všechny žáky i pedagogy školy. Vzhledem k zelené barvě svítící na semaforu Jihočeského kraje bude až do odvolání výuka probíhat v běžném režimu s omezením TV.

Výuka pokračuje se stávajícími opatřeními dle platného rozvrhu.


Podrobnosti naleznete níže:

"V krajích, které jsou podle platného semaforu zelené – Jihočeský, Liberecký, Královéhradecký a Olomoucký kraj – dochází k omezení provozu škol s výjimkou mateřských škol, a dále školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv a sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole." https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vlada-od-5-rijna-omezuje-hromadne-akce-omezeni-cekaji-i-stredni-vyssi-a-vysoke-skoly/, 1. 10. 2020

161 zobrazení

AKTUALITY

KONTAKT

Mob: +420 732 348 990

Tel: +420 386 354 440

Email: svepes@skolacb.cz

ADRESA

Jeronýmova 28/22
České Budějovice

370 01

Škola spolupracuje s webem www.stredniskoly.cz

  • Facebook
  • Twitter