In the Classroom

In the Classroom

Nejnovější příspěvky
HISTORIE
Následujte nás
  • Facebook Basic Square

Poradce distanční výuky - co a jak dělat, a co ne...

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, nařízením Vlády ČR přechází naše škola znovu do distanční výuky. Naše škola je na tento okamžik připravená, jak jen je to možné. Na následujících řádcích naleznete základní pokyny a doporučení pro žáky a informace pro zákonné zástupce. Jaké programy škola pro distanční výuku využívá: Google Classroom Google Meet Edubase Jak se přihlásit: Každý žák dostal na začátku školního roku vygenerovaný email ve formátu příjmenížáka@skolacb.cz a heslo. S ním získává kromě emailu také přístup do Google Classroom. V této aplikaci naleznete přehledné informace o distanční výuce jednotlivých předmětů, žáci zde najdou materiály pro přípravu, úkoly atd. Výuka může p

Oznámení o distanční výuce

Na základě Usnesení Vlády České republiky, ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření v souvislosti s prokázaným výskytem SARS – CoV2 : Od 12.října 2020 do 23.října 2020 na škole bude probíhat distanční výukou teoretického vyučování dle platného rozvrhu. Odborný výcvik žáků probíhá bez omezení. Přítomnost na distanční výuce je povinná. (Absence se zapisuje v každé hodině. Nepřítomnost na distanční výuce je zákonný zástupce žáka /žák povinen omluvit.) Od 26. října do 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání. PhDr. Alena Švepešová v.r. ředitelka školy V Českých Budějovicích dne 9. 10. 2020

V pondělí 5.10. 2020 do školy!

Výuka není od 5. 10. 2020 přerušena: Dobrá zpráva pro všechny žáky i pedagogy školy. Vzhledem k zelené barvě svítící na semaforu Jihočeského kraje bude až do odvolání výuka probíhat v běžném režimu s omezením TV. Výuka pokračuje se stávajícími opatřeními dle platného rozvrhu. Podrobnosti naleznete níže: "V krajích, které jsou podle platného semaforu zelené – Jihočeský, Liberecký, Královéhradecký a Olomoucký kraj – dochází k omezení provozu škol s výjimkou mateřských škol, a dále školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv a sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole."

AKTUALITY

KONTAKT

Mob: +420 732 348 990

Tel: +420 386 354 440

Email: svepes@skolacb.cz

ADRESA

Jeronýmova 28/22
České Budějovice

370 01

Škola spolupracuje s webem www.stredniskoly.cz

  • Facebook
  • Twitter