In the Classroom

In the Classroom

ŽÁCI A RODIČE

(bakaláři)

KNIHOVNA A TESTY

ROZVRHY

FORMULÁŘ

UVOLNĚNÍ Z VÝUKY 

(dřívější odchod)

D1A

D2A

ROZVRHY
DÁLKOVÉHO STUDIA
aktualizace 23. 8. 2022

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

STUDENTI

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY UČEBNÍCH OBORŮ

POKYNY PRO ŽÁKA ČÍŠNÍK

POKYNY PRO ŽÁKA KADEŘNÍK

POKYNY PRO ŽÁKA KUCHAŘ

POKYNY PRO ŽÁKA CUKRÁŘ

 
 
ssj_v2.png

MATURANTI

SEZNAM

91 LITERÁRNÍCH DĚL

K MZ 2023

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

2022

MATURITNÍ

OKRUHY

2022

PŘIHLÁŠKA

K MZ

ŠKOLNÉ

Čtyřleté maturitní obory, tříleté učební obory a obor nástavbové studium – denní platí ŠKOLNÉ DLE PROSPĚCHU. 


Školné se u těchto oborů stanovuje na základě prospěchu z povinných vyučovacích předmětů v předchozím pololetí (podle studijních výsledků z 2. pololetí 1. ročníku se určí výše školného platná pro 1. pololetí 2. ročníku apod.). 

 

Žáci, kteří prospěli s vyznamenáním, školné neplatí!