In the Classroom

In the Classroom

ŽÁCI A RODIČE

(bakaláři)

KNIHOVNA A TESTY

ROZVRHY

FORMULÁŘ

UVOLNĚNÍ Z VÝUKY 

(dřívější odchod)

D1A

D2A

ROZVRHY
DÁLKOVÉHO STUDIA
aktualizace 5. 11. 2021

ORGANIZACE 
ŠKOLNÍHO ROKU
2021/2022

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

STUDENTI

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY UČEBNÍCH OBORŮ

POKYNY PRO ŽÁKA ČÍŠNÍK

POKYNY PRO ŽÁKA KUCHAŘ

POKYNY PRO ŽÁKA KADEŘNÍK

ŽÁCI POZOR! SLEDUJTE AKTUALIZOVANÉ ROZPISY ZKOUŠEK!

Poslední možný termín pro podání přihlášky k ZZK je 25.8.2021

Konzultace k pís. práci 24.8. - Číšník, 25.8. - Kuchař

 
 
ssj_v2.png

MATURANTI

SEZNAM

60 LITERÁRNÍCH DĚL

K MZ

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

2020

MATURITNÍ

OKRUHY

2021

PŘIHLÁŠKA

K MZ

ŠKOLNÉ

Čtyřleté maturitní obory, tříleté učební obory a obor nástavbové studium – denní platí ŠKOLNÉ DLE PROSPĚCHU. 


Školné se u těchto oborů stanovuje na základě prospěchu z povinných vyučovacích předmětů v předchozím pololetí (podle studijních výsledků z 2. pololetí 1. ročníku se určí výše školného platná pro 1. pololetí 2. ročníku apod.). 

 

Žáci, kteří prospěli s vyznamenáním, školné neplatí!