top of page
In the Classroom

In the Classroom

ŽÁCI A RODIČE

(bakaláři)

KNIHOVNA A TESTY

ROZVRHY

FORMULÁŘE A ŽÁDOSTI

ŠKOLNÍ ŘÁD

ROZVRHY
DÁLKOVÉHO STUDIA 2. pololetí 2024
aktualizace 1. 2. 2024

ODKAZY

STUDENTI


UŽITEČNÉ ODKAZY

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY UČEBNÍCH OBORŮ

POKYNY PRO ŽÁKA ČÍŠNÍK

POKYNY PRO ŽÁKA KADEŘNÍK

POKYNY PRO ŽÁKA KUCHAŘ

POKYNY PRO ŽÁKA CUKRÁŘ

MARURANTI
UČEBNÍ OBORY
ssj_v2.png

MATURANTI

SEZNAM

91 LITERÁRNÍCH DĚL

K MZ 2023

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

2024

MATURITNÍ

OKRUHY

2024

PŘIHLÁŠKA

K MZ

ŠKOLNÉ

Čtyřleté maturitní obory, tříleté učební obory a obor nástavbové studium – denní platí ŠKOLNÉ DLE PROSPĚCHU. 


Školné se u těchto oborů stanovuje na základě prospěchu z povinných vyučovacích předmětů v předchozím pololetí (podle studijních výsledků z 2. pololetí 1. ročníku se určí výše školného platná pro 1. pololetí 2. ročníku apod.). 

 

Žáci, kteří prospěli s vyznamenáním, školné neplatí!

ŠKOLNÉ
bottom of page