In the Classroom

In the Classroom

ŽÁCI A RODIČE

(bakaláři)

KNIHOVNA A TESTY

ROZVRHY

FORMULÁŘ

UVOLNĚNÍ Z VÝUKY 

(dřívější odchod)

D1A

D2A

ROZVRHY

DÁLKOVÉHO STUDIA

aktualizace 20.2.2021

ORGANIZACE 
ŠKOLNÍHO ROKU
2021/2022

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

STUDENTI

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY UČEBNÍCH OBORŮ

POKYNY PRO ŽÁKA ČÍŠNÍK

POKYNY PRO ŽÁKA KUCHAŘ

POKYNY PRO ŽÁKA KADEŘNÍK

ŽÁCI POZOR! SLEDUJTE AKTUALIZOVANÉ ROZPISY ZKOUŠEK!

Konzultace k SOP 1.7.2021,

Konzultace k pís. práci 24.8. - Číšník, 25.8. - Kuchař

 
 
ssj_v2.png

MATURANTI

SEZNAM

60 LITERÁRNÍCH DĚL

K MZ

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

2020

MATURITNÍ

OKRUHY

2021

PŘIHLÁŠKA

K MZ

ŠKOLNÉ

Čtyřleté maturitní obory, tříleté učební obory a obor nástavbové studium – denní platí ŠKOLNÉ DLE PROSPĚCHU. 


Školné se u těchto oborů stanovuje na základě prospěchu z povinných vyučovacích předmětů v předchozím pololetí (podle studijních výsledků z 2. pololetí 1. ročníku se určí výše školného platná pro 1. pololetí 2. ročníku apod.). 

 

Žáci, kteří prospěli s vyznamenáním, školné neplatí!