top of page
ssj_v2.png

OBORY

OBORY
In the Classroom

In the Classroom

REKVALIFIKACE

REKVALIFIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Termíny zkoušek a konzultací

Zkoušky: dle individuální domluvy

Konzultace: dle individuální domluvy

Termíny zkoušek
ZAMĚŘENÍ KUCHAŘ

Kuchař-číšník (kód: 65-51-H/01) – zaměření Kuchař

Cena zkoušky bez konzultací: 6 500 Kč.
Doporučený počet konzultací: 2

Cena konzultace je 1 000 Kč

Cena zkoušky bez konzultací: 6 500 Kč.​
Doporučený počet konzultací: 2

Cena
konzultace je 1 000 Kč

Cena zkoušky bez konzultací: 5 000 Kč.​
Doporučený počet konzultací: 2

Cena
konzultace je 1 000 Kč

Závěrečnou zkoušku z oboru Kuchař-číšník (kód: 65-51-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Příprava minutek

(kód: 65-004-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H)

Příprava teplých pokrmů 

(kód: 65-001-H)

Všechny osoby, které se přímo zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství. Dále je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti. Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 12 000 Kč.

Cena závěrečné zkoušky zahrnuje dvě konzultace zdarma.

Zadání samostatné odborné práce, formální úprava – kuchař: k vyzvednutí na sekretariátu školy.

ZAMĚŘENÍ ČÍŠNÍK

Kuchař-číšník (kód: 65-51-H/01) – zaměření Číšník

Závěrečnou zkoušku z oboru Kuchař-číšník (kód: 65-51-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následující profesní kvalifikace:

Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) 

Cena zkoušky bez konzultací: 6 500 Kč.
Doporučený počet konzultací: 2

Cena konzultace je 1 000 Kč

Zadání samostatné odborné práce,

formální úprava – číšník: k vyzvednutí na sekretariátu školy.

Všechny osoby, které se přímo zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství. Dále je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti. Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 12 000 Kč.
 

Cena závěrečné zkoušky zahrnuje dvě konzultace zdarma.

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 9 028 Kč.

TRUHLÁŘ

Závěrečnou zkoušku z oboru Prodavač (kód: 66-51-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Pokladní (kód: 66-001-H) 

Délka kurzu 106 hod. Cena 4 733 Kč,

zkoušky bez kurzu 1 290 Kč.

Prodavač (kód: 66-003-H) 

Délka kurzu 206 hod. Cena 7 243 Kč,

zkoušky bez kurzu 3 427 Kč.

Skladník (kód: 66-002-H)

Délka kurzu 107 hod. Cena 5 195 Kč,

zkoušky bez kurzu 1 752 Kč.

Manažer prodeje (kód: 66-004-H)

Délka kurzu 262 hod. Cena 7 243 Kč,

zkoušky bez kurzu 3 427 Kč.

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 4 735 Kč.

Prodavač (kód: 66-51-H/01)

Zedník (kód: 36-67-H/01)

Závěrečnou zkoušku z oboru Zedník (kód: 36-67-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Zedník (kód: 36-020-H)

Délka kurzu 314 hod. Cena 9 150 Kč, zkoušky bez kurzu 5 276 Kč.

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 4 735 Kč.

Délka kurzu 166 hod. Cena 7 243 Kč,

zkoušky bez kurzu 3 427 Kč.

Délka kurzu 110 hod. Cena 7 243 Kč,
zkoušky bez kurzu 3 427 Kč.

Výroba restauračních moučníků (kód: 29-012-H)

Výroba jemného pečiva 

(kód: 29-002-H)

Délka kurzu 206 hod. Cena 7 243 Kč, zkoušky bez kurzu 3 427 Kč.

Výroba zákusků a dortů 

(kód: 29-007-H) 

Závěrečnou zkoušku z oboru Cukrář (kód: 29-54-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Cukrář (kód: 29-54-H/01)

Zadání samostatné odborné práce, formální úprava: k vyzvednutí na sekretariátu školy. 

Vzor titulní strany samostatné odborné práce:

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 4 735 Kč.

Instalatér (kód: 36-52-H/01)

Závěrečnou zkoušku z oboru Instalatér (kód: 36-52-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Topenář

Délka kurzu 266 hod. Cena 9 150 Kč,

zkoušky bez kurzu 5 276 Kč.

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H)

Délka kurzu 210 hod. Cena 9 150 Kč, zkoušky bez kurzu 5 276 Kč.

Minimální dosažené vzdělání

Vstupní zkouška

Délka kurzu dny/hod.

Z toho – praxe dny/hod.

           – teorie dny/hod.

Závěrečné zkoušky dny/hod.

Cena kurzu

 

Minimální dosažené vzdělání

Vstupní zkouška

Délka kurzu dny/hod.

Z toho – praxe dny/hod.

           – teorie dny/hod.

Závěrečné zkoušky dny/hod.

Cena kurzu

Kadeřník (kód: 69-51-H/01)

Průvodce cestovního ruchu (kód: 65-021-N)

Cíl programu:

Cílem vzdělávacího programu Průvodce cestovního ruchu je připravit absolventa k získání odborných znalostí a dovedností v rozsahu stanoveném kvalifikačním standardem 
Průvodce cestovního ruchu (kód: 65-021-N).

Další dílčí kvalifikace:

Stavební truhlář (kód: 33-002-H)


Truhlář (kód: 33-56-H/01)

Závěrečnou zkoušku z oboru Truhlář (kód: 33-56-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Stavební truhlář (kód: 33-002-H)

Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H)

Cena zkoušky bez konzultací: 35 000 Kč.
Cena kolektivní konzultace: 150 Kč/hod. + cena materiálu

 

Cena zkoušky bez konzultací: 35 000 Kč.
Cena kolektivní konzultace: 150 Kč/hod. + cena materiálu

Všechny osoby, konající zkoušky musí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 12 000 Kč.
Cena závěrečné zkoušky zahrnuje dvě konzultace zdarma.

Prodavač (kód: 66-51-H/01)

Závěrečnou zkoušku z oboru Prodavač (kód: 66-51-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Pokladní (kód: 66-001-H) 

Cena zkoušky bez konzultací: 3 000 Kč.
Doporučený počet konzultací: 1-2


Cena konzultace je 1 000 Kč.

Skladník (kód: 66-002-H)

Cena zkoušky bez konzultací: 3 000 Kč.
Doporučený počet konzultací: 1-2

Cena konzultace je 1 000 Kč.

Prodavač (kód: 66-003-H) 

Cena zkoušky bez konzultací: 5 000 Kč.
Doporučený počet konzultací: 1-2

Cena konzultace je 1 000 Kč.

Všechny osoby, konající zkoušky musí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 11 000 Kč.
Cena závěrečné zkoušky zahrnuje dvě konzultace zdarma.

Minimální počet účastníků pro zahájení kurzu je 5.

Zedník (kód: 36-67-H/01)

Závěrečnou zkoušku z oboru Zedník (kód: 36-67-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Zedník (kód: 36-020-H)

Cena zkoušky bez konzultací: 25 000 Kč.
Doporučený počet konzultací: 2


Cena konzultace je 1 000 Kč

Všechny osoby, konající zkoušky musí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 12 000 Kč.
Cena závěrečné zkoušky zahrnuje dvě konzultace zdarma.

Cukrář (kód: 29-54-H/01)

Závěrečnou zkoušku z oboru Cukrář (kód: 29-54-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Výroba zákusků a dortů 

(kód: 29-007-H) 

Výroba jemného pečiva 

(kód: 29-002-H)

Cena zkoušky bez konzultací: 8 000 Kč.
Doporučený počet konzultací: 2

Cena konzultace je 1 000 Kč

Cena zkoušky bez konzultací: 8 000 Kč.
Doporučený počet konzultací: 2

Cena konzultace je 1 000

Výroba restauračních moučníků (kód: 29-012-H)

Cena zkoušky bez konzultací: 8 000 Kč.
Doporučený počet konzultací: 2

Cena konzultace je 1 000

Všechny osoby, které se přímo zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství. Dále je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti. Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 13 000 Kč.
Cena závěrečné zkoušky zahrnuje dvě konzultace zdarma.

Zadání samostatné odborné práce, formální úprava: k vyzvednutí na sekretariátu školy. 

Instalatér (kód: 36-52-H/01)

Závěrečnou zkoušku z oboru Instalatér (kód: 36-52-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Topenář

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H)

Cena zkoušky bez konzultací:
11 000 Kč.

 

Cena zkoušky bez konzultací:
11 000 Kč.

Cena zkoušky bez konzultací:
11 000 Kč.

Uchazeč musí být držitelem následujících osvědčení:

•osvědčení ZK 942 31 pro pájení naměkko

•osvědčení ZK 15 P 2 pro polyfúzní svařování plastů

•osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji

Uchazeč musí být držitelem následujících osvědčení:

•osvědčení ZK 942 31 pro pájení naměkko

•osvědčení ZK 311 1.1 pro svařování kovů plamenem

•osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji..

Uchazeč musí být držitelem následujících osvědčení:

•osvědčení dle ČSN EN 287-1 311 T BW 1.2 S t4,0 D48,3 PH/PC (H-L045) pro svařování plamenem

•osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím. Dále je vyžadováno potvrzení zdravotní způsobilosti

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 13 000 Kč.

PRODAVAČ
ZEDNÍK
CUKRÁŘ
INSTALATÉR
KADEŘNÍK

Kadeřník (kód: 69-51-H/01)

Závěrečnou zkoušku z oboru Kadeřník (kód: 69-51-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následující profesní kvalifikace:

Kadeřník (kód: 69-071-H)

Cena zkoušky bez konzultací: 12 000 Kč.

Doporučený počet konzultací: 10 - 20

 

Cena teoretické konzultace je 1 000 Kč.

Cena praktické konzultace je 150 Kč/hod. + materiál

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 14 000 Kč.
V ceně závěrečné zkoušky jsou dvě konzultace zdarma.

Poplatky
 Poplatky za konzultace

 Poplatek musí být uhrazen před zahájením konzultace v hotovosti nebo na účet č. 606467641/5500 (VS – rodné číslo)

  Kolektivní konzultace v předem stanovených termínech 1 000 Kč (pokud není uvedeno jinak)

 Individuální konzultace – termín dle dohody, 1 vyučovací hodina = 45 minut

Individuální konzultace – teorie: 450 Kč/hodina

Žáci školy a absolventi mají po předchozí domluvě nárok na slevu.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku na rekvalifikační kurz, kvalifikační zkoušku naleznete zde:

Přihlášení je nutné týden před termínem konání. Úhrada při podání přihlášky.

ZKOUŠKY PRO ZÍSKÁVÁNÍ DALŠÍ KLASIFIKACE

Určeno pro uchazeče, kteří nemají dokončené středoškolské vzdělání. Systém zkoušek je stavěn na samostatné přípravě. Uchazeč může tímto způsobem dokončit v minulosti nedokončené studium nebo studovat od prvního ročníku. Skládání zkoušek není časově limitováno, doba studia tedy může být kratší, než je běžné. Po absolvování všech zkoušek získá uchazeč maturitní vysvědčení nebo výuční list.

1.

Cena zkoušky 800 Kč

2.

Cena konzultace (45 minut)

450 Kč

Zkoušky je možné domluvit individuálně po telefonické domluvě.

ZKOUŠKY DALŠÍ KLASIFIKACE
bottom of page