OBORY

 
In the Classroom

In the Classroom

 

REKVALIFIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Termíny zkoušek a konzultací

 jsou z důvodu uzavření školy zrušeny. O náhradních termínech Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení

Kuchař-Číšník, Kadeřník

Příprava teplých pokrmů:

Zkoušky:  

Konzultace: 

Příprava pokrmů studené kuchyně:

Zkoušky: 

Konzultace: 

Příprava minutek:

Zkoušky:  

Konzultace: 

Složitá obsluha hostů:

Zkoušky: 

Konzultace: 

Kadeřník:

Zkoušky: 5.5. 2020

Konzultace: po předchozí domluvě

Ostatní obory

(Cukrář, Truhlář, Zedník, Prodavač, Instalatér)

 

Zedník, Truhlář:

Zkoušky: momentálně nevypsány

Konzultace: 

Výroba Zákusků a dortů:

Zkoušky: 

Konzultace: 

Výroba restauračních moučníků:

Zkoušky: 

Výroba jemného pečiva:

Zkoušky: 

Konzultace: 

 
 

Délka kurzu 150 hod. Cena 8 706 Kč,

zkoušky bez kurzu 4 370 Kč.

Kuchař-číšník (kód: 65-51-H/01) – zaměření Kuchař

Závěrečnou zkoušku z oboru Kuchař-číšník (kód: 65-51-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Příprava minutek

(kód: 65-004-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H)

Příprava teplých pokrmů 

(kód: 65-001-H)

Délka kurzu 150 hod. Cena 8 706 Kč, zkoušky bez kurzu 4 370 Kč.

Délka kurzu 147 hod. Cena 8 706 Kč,

zkoušky bez kurzu 2 990 Kč.

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 9 028 Kč.

Všechny osoby, které se přímo zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství. Dále je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti. Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Zadání samostatné odborné práce, formální úprava – kuchař: k vyzvednutí na sekretariátu školy.

Vzor titulní strany samostatné odborné práce:

Kuchař-číšník (kód: 65-51-H/01) – zaměření Číšník

Závěrečnou zkoušku z oboru Kuchař-číšník (kód: 65-51-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následující profesní kvalifikace:

Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) 

Délka kurzu 166 hod. Cena 11 632 Kč,

zkoušky bez kurzu 4 370 Kč.

Vzor titulní strany samostatné odborné práce.

 

Zadání samostatné odborné práce,

formální úprava – číšník: k vyzvednutí na sekretariátu školy.

Všechny osoby, které se přímo zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství. Dále je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti. Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 9 028 Kč.

 
 

Závěrečnou zkoušku z oboru Prodavač (kód: 66-51-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Pokladní (kód: 66-001-H) 

Délka kurzu 106 hod. Cena 4 733 Kč,

zkoušky bez kurzu 1 290 Kč.

Prodavač (kód: 66-003-H) 

Délka kurzu 206 hod. Cena 7 243 Kč,

zkoušky bez kurzu 3 427 Kč.

Skladník (kód: 66-002-H)

Délka kurzu 107 hod. Cena 5 195 Kč,

zkoušky bez kurzu 1 752 Kč.

Manažer prodeje (kód: 66-004-H)

Délka kurzu 262 hod. Cena 7 243 Kč,

zkoušky bez kurzu 3 427 Kč.

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 4 735 Kč.

Prodavač (kód: 66-51-H/01)

Zedník (kód: 36-67-H/01)

Závěrečnou zkoušku z oboru Zedník (kód: 36-67-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Zedník (kód: 36-020-H)

Délka kurzu 314 hod. Cena 9 150 Kč, zkoušky bez kurzu 5 276 Kč.

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 4 735 Kč.

Délka kurzu 166 hod. Cena 7 243 Kč,

zkoušky bez kurzu 3 427 Kč.

Délka kurzu 110 hod. Cena 7 243 Kč,
zkoušky bez kurzu 3 427 Kč.

Výroba restauračních moučníků (kód: 29-012-H)

Výroba jemného pečiva 

(kód: 29-002-H)

Délka kurzu 206 hod. Cena 7 243 Kč, zkoušky bez kurzu 3 427 Kč.

Výroba zákusků a dortů 

(kód: 29-007-H) 

Závěrečnou zkoušku z oboru Cukrář (kód: 29-54-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Cukrář (kód: 29-54-H/01)

Zadání samostatné odborné práce, formální úprava: k vyzvednutí na sekretariátu školy. 

Vzor titulní strany samostatné odborné práce:

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 4 735 Kč.

Instalatér (kód: 36-52-H/01)

Závěrečnou zkoušku z oboru Instalatér (kód: 36-52-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Topenář

Délka kurzu 266 hod. Cena 9 150 Kč,

zkoušky bez kurzu 5 276 Kč.

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H)

Délka kurzu 210 hod. Cena 9 150 Kč, zkoušky bez kurzu 5 276 Kč.

Střední škola

NE

40/320

34/272

5/40

1/8

12 783 Kč

 

Střední škola

ANO

164/1261

135/1080

22/170

7/11

24 907 Kč

Základní škola

NE

50/400

43/344

6/48

1/8

14 188 Kč

 

SŠ – příbuzný obor

ANO

83/615

63/504

13/100

7/11

17 478 Kč

Minimální dosažené vzdělání

Vstupní zkouška

Délka kurzu dny/hod.

Z toho – praxe dny/hod.

           – teorie dny/hod.

Závěrečné zkoušky dny/hod.

Cena kurzu

 

Minimální dosažené vzdělání

Vstupní zkouška

Délka kurzu dny/hod.

Z toho – praxe dny/hod.

           – teorie dny/hod.

Závěrečné zkoušky dny/hod.

Cena kurzu

Možno absolvovat pouze v rámci starého systému rekvalifikací o zvýšené hodinové dotaci. 

Tento kurz je rozdělen podle dokladu o vzdělání absolventa.

Kadeřník (kód: 69-51-H/01)

Průvodce cestovního ruchu (kód: 65-021-N)

Cíl programu:

Cílem vzdělávacího programu Průvodce cestovního ruchu je připravit absolventa k získání odborných znalostí a dovedností v rozsahu stanoveném kvalifikačním standardem 
Průvodce cestovního ruchu (kód: 65-021-N).
 Poplatky za konzultace

 Poplatek musí být uhrazen před zahájením konzultace v hotovosti nebo na účet č. 606467641/5500 (VS – rodné číslo)

  Kolektivní konzultace v níže uvedených termínech 500 Kč/den

 Individuální konzultace – termín dle dohody, 1 vyučovací hodina = 45 minut

Individuální konzultace – teorie: 308 Kč/hodina

Individuální konzultace – praxe: 365 Kč/hodina

Skupinová konzultace – teorie – 2 osoby: 410 Kč/hodina (tzn. 205 Kč/osoba)

Skupinová konzultace – praxe – 2 osoby: 524 Kč/hodina (tzn. 262 Kč/osoba)

Skupinová konzultace – teorie – 3 osoby: 450 Kč/hodina (tzn. 150 Kč/osoba)

Skupinová konzultace – praxe – 3 osoby: 600 Kč/hodina (tzn. 200 Kč/osoba)

Další dílčí kvalifikace:

Stavební truhlář (kód: 33-002-H)

Přihlášku na rekvalifikační kurz, kvalifikační zkoušku naleznete zde:

Přihlášení je nutné týden před termínem konání. Úhrada při podání přihlášky.

Truhlář (kód: 33-56-H/01)

Závěrečnou zkoušku z oboru Truhlář (kód: 33-56-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Stavební truhlář (kód: 33-002-H)

Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H)

Délka kurzu 262 hod. Cena 12 243 Kč,

zkoušky bez kurzu 6 785 Kč.

Délka kurzu 310 hod. Cena 12 243 Kč,

zkoušky bez kurzu 6 785 Kč.

Všechny osoby, konající zkoušky musí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Závěrečnou zkoušku z oboru Prodavač (kód: 66-51-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Pokladní (kód: 66-001-H) 

Délka kurzu 106 hod. Cena 4 733 Kč,

zkoušky bez kurzu 1 955 Kč.

Prodavač (kód: 66-003-H) 

Délka kurzu 206 hod. Cena 7 243 Kč,

zkoušky bez kurzu 3 795 Kč.

Skladník (kód: 66-002-H)

Délka kurzu 107 hod. Cena 5 195 Kč,

zkoušky bez kurzu 2 415 Kč.

Manažer prodeje (kód: 66-004-H)

Délka kurzu 262 hod. Cena 7 243 Kč,

zkoušky bez kurzu 3 795 Kč.

Všechny osoby, konající zkoušky musí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 8 338 Kč.

Prodavač (kód: 66-51-H/01)

Zedník (kód: 36-67-H/01)

Závěrečnou zkoušku z oboru Zedník (kód: 36-67-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Zedník (kód: 36-020-H)

Délka kurzu 314 hod. Cena 11 150 Kč, zkoušky bez kurzu 6 785 Kč.

Všechny osoby, konající zkoušky musí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 9 028 Kč.

Délka kurzu 166 hod. Cena 8 743 Kč,

zkoušky bez kurzu 5 520 Kč.

Všechny osoby, které se přímo zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství. Dále je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti. Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 10 178 Kč.

Zadání samostatné odborné práce, formální úprava: k vyzvednutí na sekretariátu školy. 

Vzor titulní strany samostatné odborné práce:

Délka kurzu 110 hod. Cena 8 243 Kč,
zkoušky bez kurzu 5 520 Kč.

Výroba restauračních moučníků (kód: 29-012-H)

Výroba jemného pečiva 

(kód: 29-002-H)

Délka kurzu 206 hod. Cena 9 243 Kč, zkoušky bez kurzu 5 520 Kč.

Výroba zákusků a dortů 

(kód: 29-007-H) 

Závěrečnou zkoušku z oboru Cukrář (kód: 29-54-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Cukrář (kód: 29-54-H/01)

Instalatér (kód: 36-52-H/01)

Závěrečnou zkoušku z oboru Instalatér (kód: 36-52-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Délka kurzu 266 hod. Cena 13 150 Kč,

zkoušky bez kurzu 7 820 Kč.

Topenář

Délka kurzu 266 hod. Cena 13 150 Kč,

zkoušky bez kurzu 7 820 Kč.

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H)

Délka kurzu 210 hod. Cena 13 150 Kč, zkoušky bez kurzu 7 820 Kč.

Uchazeč musí být držitelem následujících osvědčení:

•osvědčení ZK 942 31 pro pájení naměkko

•osvědčení ZK 15 P 2 pro polyfúzní svařování plastů

•osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji

Uchazeč musí být držitelem následujících osvědčení:

•osvědčení ZK 942 31 pro pájení naměkko

•osvědčení ZK 311 1.1 pro svařování kovů plamenem

•osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji..

Uchazeč musí být držitelem následujících osvědčení:

•osvědčení dle ČSN EN 287-1 311 T BW 1.2 S t4,0 D48,3 PH/PC (H-L045) pro svařování plamenem

•osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím. Dále je vyžadováno potvrzení zdravotní způsobilosti

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 10 523 Kč.

Kadeřník (kód: 69-51-H/01)

Závěrečnou zkoušku z oboru Kadeřník (kód: 69-51-H/01) lze složit po předložení

osvědčení o získání následující profesní kvalifikace:

Kadeřník (kód: 69-071-H)

Délka kurzu 257,5 hod. Cena 18 330 Kč,

zkoušky bez kurzu 10 130 Kč

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 10 938 Kč.

 Poplatky za konzultace

 Poplatek musí být uhrazen před zahájením konzultace v hotovosti nebo na účet č. 606467641/5500 (VS – rodné číslo)

  Kolektivní konzultace ve výše uvedených termínech 800 Kč/den

 Individuální konzultace – termín dle dohody, 1 vyučovací hodina = 45 minut

Individuální konzultace – teorie: 370 Kč/hodina

Individuální konzultace – praxe: 438 Kč/hodina

Skupinová konzultace – teorie – 2 osoby: 492 Kč/hodina (tzn. 246 Kč/osoba)

Skupinová konzultace – praxe – 2 osoby: 630 Kč/hodina (tzn. 315 Kč/osoba)

Skupinová konzultace – teorie – 3 osoby: 585 Kč/hodina (tzn. 195 Kč/osoba)

Skupinová konzultace – praxe – 3 osoby: 780 Kč/hodina (tzn. 260 Kč/osoba)

Žáci školy a absolventi mají po předchozí domluvě nárok na slevu.

 

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu: písemná, praktická, ústní. Cena 9 028 Kč.

 
 
 
 
 
 

ZKOUŠKY PRO ZÍSKÁVÁNÍ DALŠÍ KLASIFIKACE

Určeno pro uchazeče, kteří nemají dokončené středoškolské vzdělání. Systém zkoušek je stavěn na samostatné přípravě. Uchazeč může tímto způsobem dokončit v minulosti nedokončené studium nebo studovat od prvního ročníku. Skládání zkoušek není časově limitováno, doba studia tedy může být kratší, než je běžné. Po absolvování všech zkoušek získá uchazeč maturitní vysvědčení nebo výuční list.

1.

Cena zkoušky 800 Kč

2.

Cena konzultace (45 minut)

370 Kč

3.

Přihláška ke zkoušce 

ke stažení ZDE

PODMÍNKY

Přihláška: Vyplněnou přihlášku s notářsky ověřeným vysvědčením v případě nedokončeného studia na střední škole doručte na adresu školy.

Termíny závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky jsou shodné s termíny řádného studia.

Poplatek za každou zkoušku, konzultaci musí být uhrazen před zahájením zkoušky, konzultace.

 

KONTAKT

Mob: +420 732 348 990

Tel: +420 386 354 440

Email: svepes@skolacb.cz

ADRESA

Jeronýmova 28/22
České Budějovice

370 01

Škola spolupracuje s webem www.stredniskoly.cz

  • Facebook
  • Twitter