top of page
ssj_v2.png

Výsledky přijímacího řízení 2021

Vážení uchazeči,

níže naleznete výsledky přijímacího řízení na maturitní a učební obory naší školy a další souhrnné informace. V rámci přijímacího řízení jsme bohužel kvůli velkému zájmu o vybrané obory nebyli schopni uspokojit všechny zájemce o studium. Všem přijatým uchazečům blahopřejeme.Ekonomické lyceum
.
Stáhnout • 94KB
Obchodní akademie
.
Stáhnout • 95KB
Kadeřník 1
.
Stáhnout • 93KB
Kuchař-číšník 1
.
Stáhnout • 99KB
Cukrář 1
.
Stáhnout • 92KB
Podnikání denní
.
Stáhnout • 98KB
Podnikání dálkové
.
Stáhnout • 98KB

Informace pro uchazeče

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude připraveno k osobnímu vyzvednutí ve dnech 20.5. a 21.5.2021 v níže stanovených časech. Dále bude možné převzít rozhodnutí po předchozí domluvě (tel.: 386 354 440 nebo email svepes@skolacb.cz). Žáci, kteří nebyli přijati a nevyzvednou si rozhodnutí o nepřijetí osobně, budou vyrozuměni poštou.

Pokud se rozhodnete nastoupit na naší školu, doporučujeme si k osobnímu vyzvednutí přinést také zápisový lístek.


Proti rozhodnutí o nepřijetí lze v souladu s právním řádem podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.


Podání odvolání je důležité zejména pro zájemce o studium, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a skončili na prvních místech jako nepřijatí. Tito uchazeči mají možnost být přijati k doplnění kapacity oboru a v případě, že přijatý uchazeč neodevzdá zápisový lístek nebo si jej vezme zpět. Při rozhodování upřednostní ředitelka školy vždy uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

Vzor odvolacího formuláře naleznete ZDE


Upozornění: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tzn. nejpozději do 2.6.2021). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zájem o studium odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí. Uchazeči nástavbového studia zápisové lístky neodevzdávají.


Pro vyzvednutí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a případné odevzdání zápisového lístku se s námi domluvte individuálně na tel.: 386 354 440 nebo na emailu svepes@skolacb.cz.


Comments


Nejnovější příspěvky
Archiv
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
bottom of page