top of page
ssj_v2.png

Poradce distanční výuky - co a jak dělat, a co ne...

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

nařízením Vlády ČR přechází naše škola znovu do distanční výuky. Naše škola je na tento okamžik připravená, jak jen je to možné. Na následujících řádcích naleznete základní pokyny a doporučení pro žáky a informace pro zákonné zástupce.


Jaké programy škola pro distanční výuku využívá:

Google Classroom

Google Meet

Edubase


Jak se přihlásit:

Každý žák dostal na začátku školního roku vygenerovaný email ve formátu příjmenížáka@skolacb.cz a heslo. S ním získává kromě emailu také přístup do Google Classroom. V této aplikaci naleznete přehledné informace o distanční výuce jednotlivých předmětů, žáci zde najdou materiály pro přípravu, úkoly atd. Výuka může probíhat také online přenosem formou Google Meet, který je spárovaný s Google Classroom a vygenerovaným emailem. Jak pracovat s Google Classroom naleznete ZDE

Další přístupové kódy včetně hesla jsou pro aplikaci Edubase, kde nalezneme další materiály a testy. Přístup do Edubase naleznete ZDE

Pokud žák heslo z jakéhokoliv důvodu ztratil nebo zapomněl, neprodleně informuje třídního učitele.

Pokud nemá žák kontakt na třídního učitele, obrátí se na školní email: svepes@skolacb.cz


Jak probíhá výuka:

Výuka probíhá dle stanoveného rozvrhu. Účast na distanční výuce je povinná a vede se z ní absence. To znamená, že pokud se žák výuky neúčastní musí být řádně omluven. Všichni žáci byli třídními učiteli kontaktováni a byl vytvořen seznam žáků, kteří mají významné problémy s distanční výukou (zejména s kvalitou připojení, PC). U těchto žáků se postupuje individuálně.


Co se nesmí:

Díky distanční výuce vzniká nebezpečí zneužití osobních údajů a jejich další šíření po internetu, zejména sociálních sítí. Žáci mají přísně zakázáno pořizovat videa, fotografie, screencasty, screenshoty a další materiály a následně je bez souhlasu všech ostatních osob dále sdílet. Všechny prohřešky budou řešeny kázeňskými postihy, nahlášením a zablokováním účtů sociálních sítí. V případě nahrávek a dalších materiálů pořízených třetími osobami bude postupováno podle zákona.

Proto se chovejte zodpovědně, dodržujte GDPR a chraňte osobní údaje Vaše i ostatních. Kyberšikana u nás nemá místo!
Comments


Nejnovější příspěvky
Archiv
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
bottom of page