top of page
ssj_v2.png

Individuální a skupinové konzultace pro žáky


Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

od 19. 4. 2021 bude možné žákům závěrečných ročníků a žákům ohrožených školním neúspěchem zorganizovat skupinové konzultace. Ve spolupráci s vyučujícími nyní pracujeme na tom, aby konzultace mohly probíhat co nejefektivněji a zároveň splňovaly veškerá nařízení MZ a MŠMT. Níže naleznete nejdůležitější informace k jejich konání. 

Kdy budou konzultace probíhat:

Skupinové konzultace maturitních ročníků bude možné konat od 19.4.2021.

Skupinové konzultace závěrečných ročníků učebních oborů bude možné konat od 19.4.2021.

Skupinové konzultace u nižších ročníků maturitních oborů bude možné konat od 26.4.2021.

Skupinové konzultace nižších ročníků učebních oborů bude možné vypisovat od 19.4.2021 pouze Odborný výcvik a od 26.4.2021 bez omezení.

Individuální konzultace probíhají bez omezení.


Jak budou konzultace probíhat:

- Konzultace z jednotlivých předmětů vypisuje přímo vyučující, popř. mistrová OV. Na daný termín jsou potom pozváni žáci do školy.

- Žáci před skupinovou konzultací musí absolvovat neinvazivní antigenní test. V případě, že všem vyjde negativní test konzultace probíhá. V případě pozitivního záchytu je pozitivní žák vyčleněn ze skupiny, bezodkladně odchází domů a konzultace proběhne. Žák dostane potvrzení o pozitivním testu a musí kontaktovat svého lékaře. O dalším postupu rozhoduje KHS.

- kdo se testovat nemusí: žáci s potvrzeným prodělaným Covidem ne starším než 90 dní, plně očkovaní žáci, žáci s potvrzením o absolvování testu ne staršího 48 hod.

- u individuální konzultace není antigenní test vyžadován


Doporučení:

- Doporučujeme u případné skupinové konzultace přinést potvrzení pro nezletilé žáky, že mohou ze školy odcházet sami domů. Je to pro případ pozitivního záchytu. V opačném případě by musel žák do detekční místnosti a čekat na zákonného zástupce, což považujeme zbytečně stresující. Samozřejmě k žákům přistupujeme individuálně a rozhodujeme se podle aktuální situace. V případě, že by žák vykazoval silné příznaky onemocnění, samotní domů puštěni nebudou.

- Prosíme, abyste v žádném případě nenavštěvovali konzultace v případě, že na sobě pozorujete některý z příznaků onemocnění Covid 19. Jejich seznam naleznete ZDE


Věříme, že Vás omezení neodradí a konzultací využijete.


Comments


Nejnovější příspěvky
Archiv
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
bottom of page