top of page
ssj_v2.png

Nový projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje


Střední škola Jeronýmova České Budějovice, s.r.o. je součástí projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, který je spolufinancován Evropskou unií.


Příjemcem projektu je Jihočeský kraj a Střední škola Jeronýmova České Budějovice, s.r.o. se stala partnerem s finančním příspěvkem. Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023.

Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III https://ikap.kraj-jihocesky.cz/


Střední škola Jeronýmova České Budějovice, s.r.o. je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity č.7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III). Cílem klíčové aktivity je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit středních škol jednotkovými náklady, naplňující opatření definovaná v Krajském akčním plánu Jihočeského kraje II a školních akčních plánech jednotlivých škol. Podpořené budou tyto aktivity (šablony):„Podaktivita 7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ, 7c: Tandemová výuka na SŠ/VOŠ, 7e: Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů, 7f: Personální podpora -Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, 7g: Personální podpora – Školní kariérový poradce”.
Nejnovější příspěvky
Archiv
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
bottom of page