top of page
ssj_v2.png

Informace k úpravě školného a poplatků za N v roce 2019

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

v přiložených dokumentech naleznete informace k plánované úpravě školného a poplatků za neklasifikaci, které vejdou v platnost v průběhu roku 2019.

Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o. je od svého založení v roce 1992 jednou z finančně nejpříznivějších soukromých škol nejen v Jihočeském kraji, ale v celé České republice. Unikátní systém založený na motivaci žáka, který stupňuje školné podle prospěchu, byl zaveden od roku 2000. Tento systém upravujeme tak, aby i žáci, kteří nemají nadání na některé předměty, nemuseli platit plné školné.

Změna školného je platná od 1.9.2019

Změna poplatku za konání zkoušky k doplnění klasifikace od 1.2.2019

Věříme, že toto opatření zvýší aktivitu žáků a povede ke zlepšení průměrných studijních výsledků, které se odrazí v jejich budoucím uplatnění nejen na trhu práce, ale také při případném studiu na nástavbovém studiu, VŠ a VOŠ. Pokud máte k Dodatku č. 1 Smlouvy o výuce otázky, neváhejte nás prosím kontaktovat. Dodatky ke smlouvám spolu s instrukcemi dostali žáci od třídních učitelů. žádáme Vás o jejich podpis a navrácení jednoho exempláře třídnímu učiteli.

 

Nejnovější příspěvky
Archiv
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
bottom of page