top of page
In the Classroom

In the Classroom

STŘEDNÍ ŠKOLA
JERONÝMOVA 
ČESKÉ BUDĚJOVICE, s. r. o.

Podívejte se na naší školu zblízka!

 

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM NA NAŠÍ ŠKOLE?

Rádi byste získali další informace?

Kontaktujte nás!

tel. 732 348 990, 386 354 440

email: svepes@skolacb.cz

Kontaktní formulář

Děkujeme za odeslání!

10.png

O ŠKOLE

Od roku 1992 nabízí Střední škola Jeronýmova České Budějovice, s. r. o., vyvážený program všeobecného a odborného vzdělávání pro žáky ve věkovém rozmezí 14–19 (a více) let.

 

Nabízíme zábavnou formu výuky široké škály maturitních, ale také nematuritních předmětů s důrazem na individuální přístup. Samozřejmostí je kvalitní jazyková průprava, ekonomické vzdělání a vyučování nejrůznějších témat z oblasti vědy, humanitních oborů i řady profesních orientací.

Ve vyšších ročnících si navíc žáci mohou vybrat předměty, které úzce souvisejí s jejich zájmy a které je připravují na vysokoškolské studium nejen v Jihočeském kraji.

 

Při maximální kapacitě školy 464 žáků je možné volit studium na ekonomickém lyceu, obchodní akademii i na učebních oborech různého zaměření. Absolventi našich učebních oborů i vyučení z jiných škol se mohou přihlásit do nástavbového studia denního či dálkového. Zajišťujeme také vzdělávání dospělých v oblasti profesních kvalifikací. 

 

Pojďte studovat na školu s téměř třicetiletou historií. Pojďte na Jeronýmovku!

STUDOVANÉ

OBORY

Čtyřleté maturitní obory

Denní forma studia zakončená maturitní zkouškou. 

V odůvodněných případech existuje možnost vytvoření individuálního studijního plánu.

Ekonomické lyceum. 

Obchodní akademie. 

Učební obory

Tříleté učební obory zakončené zkouškou odborné způsobilosti

a výučním listem.

Kadeřník-kadeřnice. Cukrář. Kuchař-číšník. Instalatér. Prodavač. Zedník.

VÍCE
Nástavbové studium

Denní dvouletá forma studia pro absolventy tříletých učebních oborů. Podnikání.

Dálkové studium

Dálková forma studia pro absolventy tříletých učebních oborů. Od školního roku 2014/2015 nově v délce dvou let. Podnikání.

STUDOVANÉ OBORY
GALERIE

GALERIE

Nyní najdete fotky na "školním rajčeti". 

PROJEKTY

OPJAK ŠABLONY NA JERONÝMOVCE
CZ.02.02.XX/00/22_003/0002661

je spolufinancován Evropskou unií.
V rámci projektu zvyšujeme kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání. Cílem je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility žáků, znevýhodněných skupin, pedagogických
a nepedagogických pracovníků a široké veřejnosti.

Plakát projektu A3

PROJEKTY
PREVENCE

PREVENCE

Potřebujete poradit, pomoci? 
Pište, volejte!

Školní metodik prevence: Ing. Blanka Lomská

Email: lomska@skolacb.cz

Tel. +420 386 354 440; Linka 227

Výchovný poradce: Mgr. Alena Švepešová
Email: svepesova.al@seznam.cz
Tel. +420 386 354 440; Linka 224

Elektronická schránka důvěry:

schrankaduvery@skolacb.cz


Konzultační hodiny individuálně, po domluvě.

bottom of page