Formuláře / žádosti

Žádost o nástup do vyššího ročníku

Žádost

o přerušení studia

Žádost

o zanechání studia

Žádost o odpuštění poplatku

Žádost
o přestup

Žádost
o změnu oboru

Žádost o opakování ročníku

žádost o uvolnění -odchod Covid

Žádost přesunutí termínu komisionální zkoušky

Žádost o přerušení přerušení studia

žádost o uvolnění -odchod