top of page
ssj_v2.png

Výsledky přijímacího řízení obor Podnikání

Vážení uchazeči,


níže naleznete výsledky přijímacího řízení na nástavbové studium naší školy a další souhrnné informace. Všem přijatým uchazečům blahopřejeme.PDA_3 VYSLEDKY
.PDF
Stáhnout PDF • 99KB


Informace pro uchazečePísemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude připraveno k osobnímu vyzvednutí ve všedních dnech od 25.8. mezi 8:00 - 14:00 hod. v budově školy. Dále bude možné převzít rozhodnutí po předchozí domluvě (tel.: 386 354 440 nebo email svepes@skolacb.cz).


Pokud se rozhodnete nastoupit na naší školu, prosíme o vyrozumění (písemné, osobní, telefonické)Upozornění: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zájem o studium odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí. Uchazeči nástavbového studia zápisové lístky neodevzdávají.Pro vyzvednutí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a případné odevzdání zápisového lístku mimo stanovené termíny se s námi domluvte individuálně na tel.: 386 354 440 nebo na emailu svepes@skolacb.cz.

Kommentarer


Nejnovější příspěvky
Archiv
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
bottom of page