top of page
ssj_v2.png

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - obor Ekonomické lyceum, Kuchař-Číšník a Podnikání


Vážení uchazeči,


níže naleznete výsledky přijímacího řízení na naší školu a další souhrnné informace. V rámci přijímacího řízení jsme bohužel kvůli velkému zájmu o vybraný obor nebyli schopni uspokojit všechny zájemce o studium. Všem přijatým uchazečům blahopřejeme.
Výsledková listina 2. kola přijímacího řízení:
Informace pro uchazeče


Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude připraveno k osobnímu vyzvednutí od 25.5. do 29.5.2023 8:00 – 14:30 hod. v budově školy. Dále bude možné převzít rozhodnutí po předchozí domluvě (tel.: 386 354 440 nebo email svepes@skolacb.cz).


Pokud se rozhodnete nastoupit na naší školu, doporučujeme si k osobnímu vyzvednutí přinést také zápisový lístek.

Uchazeči oboru Podnikání zápisový lístek neodevzdávají.Proti rozhodnutí o nepřijetí lze v souladu s právním řádem podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.


Podání odvolání je důležité zejména pro zájemce o studium, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a skončili na prvních místech jako nepřijatí. Tito uchazeči mají možnost být přijati k doplnění kapacity oboru a v případě, že přijatý uchazeč neodevzdá zápisový lístek nebo si jej vezme zpět. Při rozhodování upřednostní ředitelka školy vždy uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.


Upozornění: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zájem o studium odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí. Uchazeči nástavbového studia zápisové lístky neodevzdávají.Pro vyzvednutí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a případné odevzdání zápisového lístku mimo stanovené termíny se s námi domluvte individuálně


na tel.: 386 354 440 nebo na emailu svepes@skolacb.cz.

Comments


Nejnovější příspěvky
Archiv
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
bottom of page