top of page
ssj_v2.png

Vážení rodiče budoucích prvních ročníků,

dovolte nám Vás pozvat na třídní schůzky zákonných zástupců prvních ročníků, která proběhne 30. 8. 2022 od 16:00 hodin, v budově školy na adrese Jeronýmova 28/22, České Budějovice, kde se dozvíte nejdůležitější informace k organizaci školního roku 2022/2023.Základní informace:

Škola začíná 1. září 2022. Třídám LA1A a LA1B v 8:00 hod. a třídě U1A v 9:00 hod.


Pro první ročníky jsou připraveny adaptační kurzy, které proběhnou v Doubí u Třeboně, v termínu od 7. do 9. září 2022. Cena je 3000 Kč, zaplaceno musí být do 1. září na účet školy (606467641/5500, variabilní symbol rodné číslo žáka, specifický symbol 7922) nebo v hotovosti na účtárně školy (30. 8. před třídními schůzkami nebo 1. 9. od 8:00 do 13:00 hodin)Dne 1. září budou žákům předány základní informace (rozvrh hodin, osobní dotazník, potvrzení o studiu)Dne 2. září budou probíhat třídnické práce (seznámení se školním řádem, školení BOZP, předány přístupové kódy, vstupní karty)Od 5. září bude probíhat výuka dle rozvrhu.Nejčastější otázky:Jak najdu svojí třídu?

U vstupu do školy bude obrazovka, na které naleznete plán školy s jednotlivými učebnami, případně Vás navede odpovědná osoba u vstupu do školy.Mám si pořizovat učebnice?

Žáci si budou muset zakoupit pouze učebnice k výuce cizích jazyků, k ostatním předmětům jsou připraveny výukové materiály dostupné online. Učebnice si žák může zakoupit prostřednictvím hromadné objednávky, kterou řeší vyučující daného jazyka, nebo si je žák může zakoupit sám, zde prosíme o vyčkání pokynu vyučujícího vzhledem k dané edici.Mám mít přezůvky?

Ve škole se nemusíte přezouvat.Co si mám vzít 1. září do školy?

Dobrou náladu, psací potřeby, poznámkový blok, dokumenty, které potřebuji od školy potvrdit.Má škola jídelnu?

Stravování žáků je umožněno ve školní jídelně v církevní ZŠ Rudolfovská 23, České Budějovice.

Kde probíhá odborný výcvik?

Odborný výcvik – obor Kadeřník probíhá pouze na našich pracovištích v Jeronýmově ulici a v ulici Plzeňská. Žáci se vždy v pololetí budou měnit.

Odborný výcvik oboru Kuchař – číšník a Cukrář probíhá na smluvních pracovištích a provozovně školy – cvičná kuchyně.Jaké dokumenty musím mít na odborný výcvik?

Žák se musí prokázat Zdravotním průkazem pro potravinářské obory, který Vám vystaví Váš praktický lékař. Dne 2. září třídní učitelé tyto průkazy od žáků vyberou a následně vrátí, ve škole zůstává pouze kopie. Prosíme o zajištění v průběhu prázdnin.Jaké vybavení musí mít na odborný výcvik obor Kadeřník?

Na odborný výcvik potřebujete základní vybavení (nůžky, hřebeny, skřipce atd.) Toto nářadí je možné zakoupit prostřednictvím školy (cena 4000 - 6000 Kč), součástí tohoto vybavení je i pracovní tričko nebo samostatně (seznam bude předán na třídních schůzkách 30. 8. 2022)

Pokud si budete vybavení kupovat samostatně, je potřeba dokoupit pracovní tričko s logem školy (cena za kus 100 Kč)

Samostatně si zajistěte: Protiskluzovou pracovní obuv, černé kalhoty/sukně/legínyJaké vybavení musí mít na odborný výcvik obor Kuchař-číšník a Cukrář?

Kuchař číšník zaměření kuchař

Rondon/bílé tričko/plášť

Bílé kalhoty/kuchařské kalhoty

Pokrývka hlavy – lodička/ kuchařská čepice – kuchařský šátek/čepice se síťkou

Pracovní obuv – bílá, protiskluzová, uzavřená špice/kuchařská obuv

Kuchař – číšník, zaměření číšník

Černé kalhoty / sukně po kolena

Bílá košile/halenka (dlouhý rukáv)

Černá pracovní obuv, protiskluzová

Ostatní pokyny dle pracoviště

Cukrář

Bílé tričko/plášť/halena

Bílé pracovní kalhoty

Pracovní obuv – bílá, protiskluzová, uzavřená špice/kuchařská obuv

Pokrývka hlavy – lodička/kuchařská čepice/kuchařský šátek/čepice se síťkou


Další dotazy rádi zodpovíme na emailu: svepes@skolacb.cz
Přejeme krásné prázdniny

PhDr. Alena Švepešová

Ředitelka školy


Comments


Nejnovější příspěvky
Archiv
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
bottom of page