top of page
ssj_v2.png

Tandemová výuka

Tandemová (párová) výuka může být realizována četnými způsoby nicméně několik

aspektů zůstává neměnných: vyučující si dělí nejenom odpovědnost za realizaci výuky a prohlubují

své pedagogické dovednosti, ale i zpestřují výukové hodiny žákům a nabízejí jim pevnější

pedagogické vedení.

V jedné z realizovaných tandemových výuk na naší škole jsme se zaměřily na propojení

nejméně dvou klíčových oblastí pro naše studium – marketing a anglický jazyk. Jedno s druhém

přirozeně souvisí, a proto jsme rády, že jsme mohly žákům ukázat nejenom souvislosti mezi

jednotlivými předměty, ale i jejich aplikovatelnost v praxi. Výstupem celého projektu byla

studenty natočená reklama produktu, který cílil na předem vymezený segment (senioři, děti,

vegani apod.) Při přípravě i realizaci projektu žáci nejenom čerpali ze svých znalostí marketingu a

anglického jazyka, ale zároveň byli pobízeni ke kritickému uvažování (jaké aspekty musí splnit

dobrá reklama, jak reklama působí na recipienty), a ke kreativnímu myšlení. K naší velké radosti se

studenti zapojili do projektu s chutí a s tvůrčím nadšením, a tak mnozí z nich mohli ukázat své

„skryté“ dovednosti (ať již vlohy ke kresbě) anebo odhalit schopnosti nové (např. animace, editace

videa…)

Na to, jak celá tandemová výuka dopadla, se můžete podívat níže. Věříme, že videa jsou

důkazem toho, že je možné si i při výuce hrát, že škola není odtržena od běžného života, a že

projektové učení otevírá mnohé možnosti, jak rozvíjet schopnosti a dovednosti nejenom žáků, ale

i vyučujících.
Comments


Nejnovější příspěvky
Archiv
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
bottom of page