top of page
ssj_v2.png

2. kolo přijímacího řízení

Vážení uchazeči,


dovolujeme si Vás informovat, že vzhledem k nenaplnění kapacit naše škola vypisuje 2. kolo přijímacího řízení na obory:


Kritéria přijímacího řízení naleznete v jednotlivých odkazech.


Obecné podmínky:


V dalších kolech přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku do více škol a do více oborů vzdělávání. V přihlášce uchazeč uvádí jen 1 školu. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do data určeného ředitelem školy. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.


Termín podání přihlášek: do 12.5. 2023
Předpokládané počty přijímaných uchazečů:


Kuchař – číšník 7


Ekonomické lyceum 5


Podnikání 20Comments


Nejnovější příspěvky
Archiv
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
bottom of page