top of page
ssj_v2.png

Aktuální informace pro žáky

Vážení žáci, rodinní příslušníci, zákonní zástupci,


Vzhledem k tomu, že otevření škol je zatím v nedohlednu přistoupila škola na testování dalších možností výuky tak, aby co nejvíce ulehčila práci jak Vám rodičům, zákonným zástupcům, tak zpříjemnila výuku i nám pedagogům.

Co je nového - Všichni žáci školy získali nově svůj osobní školní email, který jim umožní pracovat v aplikacích Google, které činí výuku na dálku pestřejší a hlavně umožňují kontakt s učitelem prostřednictvím audia, videa, streamu atd. - Do nově zřízených emailů by jim měly začít chodit také úkoly - Práce v aplikacích Google Učebna a Google Meet budou od 30.3. probíhat ve cvičném režimu, proto se snažte co nejvíce spolupracovat, upozorňovat na nedostatky a vycházet si co nejvíce vstříc - Ovládání aplikací bude vysvětleno v rámci předmětu Informační technologie, takže každý by měl být schopen umět v programech pracovat - Učební obory mají od 30.3. nově výuku rozdělenou dle rozvrhu, to znamená, že týden se učí dle školního rozvrhu a prací od vyučujících a týden budou dostávat úkoly z Odborné praxe.

Co zůstává nezměněno - Výuka je nadále zajištěna na dálku, a to buď ve formě, kterou stanoví daný učitel. Kromě výše zmíněné práce v aplikacích Google to nadále mohou být týdenní úkoly - Každý žák bude za svou práci hodnocen, známky budou započítávány do průběžné klasifikace - Komunikace mezi žákem a vyučujícím probíhá skrze email nebo Bakaláře, výjimku tvoří videokonference nebo jiná forma nahrazující přímou výuku

Co dělat když… - Nezúčastním se online výuky o Neúčast na přímé výuce způsobená technickými problémy je samozřejmě omluvitelná. Žák má ovšem povinnost si probrané učivo doplnit samostatně. o Úmyslná neúčast se naopak počítá, jako absence Nadále platí, že když…

- Jsem nemocná/ý o Pošlu třídnímu učiteli omluvenku od lékaře nebo z omluvného listu, aby bylo zřejmé, že nemůže všechny úkoly v daném týdnu vykonat. O náhradní práci nebo o datu k doplnění zadané práce rozhodne vyučující daného předmětu. Pozor, žák, který je nemocný má klasickou absenci, stejně jako v případě, kdyby nechodil do školy.

- Nevím přístupové údaje o Přístupové údaje do Bakalářů, třídního a osobního emailu a Edubase má k dispozici třídní učitel. Na vyžádání Vám je předá

- Nechápu zadaný úkol nebo potřebuji poradit o Kontaktuji vyučujícího, který Vám vše jistě rád přiblíží. Prosím myslete na to, že vyučující by Vám měl být k dispozici max. 8 hod. denně, nikoliv 24 hodin.

- Nesplním zadanou práci o Neodevzdání zadaného úkolu znamená hodnocení známkou 5. Pokud je žák nemocný, je hodnocen známkou N. V obou případech platí pravidla pro doplňování a opravování prací

- Chci si některou práci opravit o Pokud si chcete úkol opravit, postupujte po dohodě s vyučujícím. Vzhledem k velkému množství prací, které musí vyučující za týden zpracovat, ovšem nebude možné dané úkoly opravovat opakovaně. Vyučující také může navrhnout jinou formu opravy, například rozšířenou práci v dalším zadaném úkolu

V těchto komplikovaných časech Vám přejeme hlavně zdraví! S pozdravem Mgr. Václav Švepeš, Ph.D., v.r. zástupce ředitelky školy
Comments


Nejnovější příspěvky
Archiv
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
bottom of page