top of page
ssj_v2.png

2. kolo přijímacího řízení

Vážení uchazeči,

naše škola vypisuje 2. kolo přijímacího řízení na obory:Podrobnosti naleznete v jednotlivých odkazech.


Obecné podmínky:


V dalších kolech přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku do více škol a do více oborů vzdělávání. V přihlášce uchazeč uvádí jen 1 školu. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do data určeného ředitelem školy. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.

Termín podání přihlášek: do 16.5. 2022
Předpokládané počty přijímaných uchazečů:

Kuchař – číšník 1

Obchodní akademie 7

Podnikání 20


ความคิดเห็น


Nejnovější příspěvky
Archiv
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
bottom of page