Vyhledat
  • web web

Aktuální informace pro žáky

Vážení žáci, rodinní příslušníci, zákonní zástupci,


Vzhledem k tomu, že otevření škol je zatím v nedohlednu přistoupila škola na testování dalších možností výuky tak, aby co nejvíce ulehčila práci jak Vám rodičům, zákonným zástupcům, tak zpříjemnila výuku i nám pedagogům.

Co je nového - Všichni žáci školy získali nově svůj osobní školní email, který jim umožní pracovat v aplikacích Google, které činí výuku na dálku pestřejší a hlavně umožňují kontakt s učitelem prostřednictvím audia, videa, streamu atd. - Do nově zřízených emailů by jim měly začít chodit také úkoly - Práce v aplikacích Google Učebna a Google Meet budou od 30.3. probíhat ve cvičném režimu, proto se snažte co nejvíce spolupracovat, upozorňovat na nedostatky a vycházet si co nejvíce vstříc - Ovládání aplikací bude vysvětleno v rámci předmětu Informační technologie, takže každý by měl být schopen umět v programech pracovat - Učební obory mají od 30.3. nově výuku rozdělenou dle rozvrhu, to znamená, že týden se učí dle školního rozvrhu a prací od vyučujících a týden budou dostávat úkoly z Odborné praxe.

Co zůstává nezměněno - Výuka je nadále zajištěna na dálku, a to buď ve formě, kterou stanoví daný učitel. Kromě výše zmíněné práce v aplikacích Google to nadále mohou být týdenní úkoly - Každý žák bude za svou práci hodnocen, známky budou započítávány do průběžné klasifikace - Komunikace mezi žákem a vyučujícím probíhá skrze email nebo Bakaláře, výjimku tvoří videokonference nebo jiná forma nahrazující přímou výuku

Co dělat když… - Nezúčastním se online výuky o Neúčast na přímé výuce způsobená technickými problémy je samozřejmě omluvitelná. Žák má ovšem povinnost si probrané učivo doplnit samostatně. o Úmyslná neúčast se naopak počítá, jako absence Nadále platí, že když…

- Jsem nemocná/ý o Pošlu třídnímu učiteli omluvenku od lékaře nebo z omluvného listu, aby bylo zřejmé, že nemůže všechny úkoly v daném týdnu vykonat. O náhradní práci nebo o datu k doplnění zadané práce rozhodne vyučující daného předmětu. Pozor, žák, který je nemocný má klasickou absenci, stejně jako v případě, kdyby nechodil do školy.

- Nevím přístupové údaje o Přístupové údaje do Bakalářů, třídního a osobního emailu a Edubase má k dispozici třídní učitel. Na vyžádání Vám je předá

- Nechápu zadaný úkol nebo potřebuji poradit o Kontaktuji vyučujícího, který Vám vše jistě rád přiblíží. Prosím myslete na to, že vyučující by Vám měl být k dispozici max. 8 hod. denně, nikoliv 24 hodin.

- Nesplním zadanou práci o Neodevzdání zadaného úkolu znamená hodnocení známkou 5. Pokud je žák nemocný, je hodnocen známkou N. V obou případech platí pravidla pro doplňování a opravování prací

- Chci si některou práci opravit o Pokud si chcete úkol opravit, postupujte po dohodě s vyučujícím. Vzhledem k velkému množství prací, které musí vyučující za týden zpracovat, ovšem nebude možné dané úkoly opravovat opakovaně. Vyučující také může navrhnout jinou formu opravy, například rozšířenou práci v dalším zadaném úkolu

V těchto komplikovaných časech Vám přejeme hlavně zdraví! S pozdravem Mgr. Václav Švepeš, Ph.D., v.r. zástupce ředitelky školy
152 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Ředitelské volno 9.9.2020

Vážení rodiče, milí žáci, ve středu 9.9.2020 vyhlašuje ředitelka školy ŘEDITELSKÉ VOLNO pro žáky nematuritních ročníků (třídy 1.-3. roč. OA a LY, 1. roč. NS, třída U1B a U2A) z důvodu konání maturitní

Rozpis ústní části MZ Podzim 2020

Vážení žáci, na Vaše emaily byly odeslány informace o ústní části MZ, které se uskuteční 9.9.2020. Pokud potřebujete další informace, obracejte se prosím s dotazy na email svepes@skolacb.cz Přejeme vš

KONTAKT

Mob: +420 732 348 990

Tel: +420 386 354 440

Email: svepes@skolacb.cz

ADRESA

Jeronýmova 28/22
České Budějovice

370 01

Škola spolupracuje s webem www.stredniskoly.cz

  • Facebook
  • Twitter