Vyhledat
  • web web

Informace k úpravě školného a poplatků za N v roce 2019


Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

v přiložených dokumentech naleznete informace k plánované úpravě školného a poplatků za neklasifikaci, které vejdou v platnost v průběhu roku 2019.

Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o. je od svého založení v roce 1992 jednou z finančně nejpříznivějších soukromých škol nejen v Jihočeském kraji, ale v celé České republice. Unikátní systém založený na motivaci žáka, který stupňuje školné podle prospěchu, byl zaveden od roku 2000. Tento systém upravujeme tak, aby i žáci, kteří nemají nadání na některé předměty, nemuseli platit plné školné.

Změna školného je platná od 1.9.2019

Změna poplatku za konání zkoušky k doplnění klasifikace od 1.2.2019

Věříme, že toto opatření zvýší aktivitu žáků a povede ke zlepšení průměrných studijních výsledků, které se odrazí v jejich budoucím uplatnění nejen na trhu práce, ale také při případném studiu na nástavbovém studiu, VŠ a VOŠ. Pokud máte k Dodatku č. 1 Smlouvy o výuce otázky, neváhejte nás prosím kontaktovat. Dodatky ke smlouvám spolu s instrukcemi dostali žáci od třídních učitelů. žádáme Vás o jejich podpis a navrácení jednoho exempláře třídnímu učiteli.

Informace pro žáky denního studia

Informace pro žáky dálkového studia


278 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Ředitelské volno 9.9.2020

Vážení rodiče, milí žáci, ve středu 9.9.2020 vyhlašuje ředitelka školy ŘEDITELSKÉ VOLNO pro žáky nematuritních ročníků (třídy 1.-3. roč. OA a LY, 1. roč. NS, třída U1B a U2A) z důvodu konání maturitní

Rozpis ústní části MZ Podzim 2020

Vážení žáci, na Vaše emaily byly odeslány informace o ústní části MZ, které se uskuteční 9.9.2020. Pokud potřebujete další informace, obracejte se prosím s dotazy na email svepes@skolacb.cz Přejeme vš

KONTAKT

Mob: +420 732 348 990

Tel: +420 386 354 440

Email: svepes@skolacb.cz

ADRESA

Jeronýmova 28/22
České Budějovice

370 01

Škola spolupracuje s webem www.stredniskoly.cz

  • Facebook
  • Twitter