Zkoušky pro získávání další kvalifikace

Podle zákona 561/2004 Sb. § 113 a 114 o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Určeno pro uchazeče, kteří nemají dokončené středoškolské vzdělání. Systém zkoušek je stavěn na samostatné přípravě. Uchazeč může tímto způsobem dokončit v minulosti nedokončené studium nebo studovat od prvého ročníku. Skládání zkoušek není časové limitováno t. j. doba může být kratší než je běžné. Po absolvování všech zkoušek získá uchazeč maturitní vysvědčení nebo výuční list.

Přihláška: Vyplněnou přihlášku s notářsky ověřeným vysvědčením v případě nedokončeného studia na střední škole doručte na adresu školy.

Termíny závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky jsou shodné jako u řádného studia.

Poplatek za každou zkoušku, konzultaci musí být uhrazen před zahájením zkoušky, konzultace.

Cena zkoušky 500,- Kč
Cena konzultace (30minut) 200,- Kč

Výpis předmětů a zkoušek : Obchodní akademie 63-41-M/02
Ekonomické lyceum 78-42-M/02
Podnikání 64-41-L/51
Kadeřník, Kadeřnice 69-51-H/01
Kuchař -Číšník 65-51-H/01
Cukrář 29-54-H/01

Přihláška ke zkoušce pro osvědčení o získání dílčí zkoušky ke stažení ZDE