Denní dvouletá forma studia pro absolventy tříletých učebních oborů

 

Podnikání (64-41-L/51)

Výstupní doklad – maturitní vysvědčení

Výpis vyučovaných předmětů

Český jazyk

Dějiny literatury

Matematika doporučené výukové materiály

Základy společenských věd

Dějepis

Tělesná výchova

Výpis odborných předmětů výuky

  • Marketing – Management
  • Ekonomika a právo
  • Informační technologie
  • Cizí jazyky – angličtina nebo němčina
  • Účetnictví a daně
  • Písemná a ústní komunikace

V průběhu studia mohou žáci získat další odborné vzdělání z nabídky VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH.

Přijímací řízení