Stavební úpravy odborných učeben a zázemí výuky

posted in: Nezařazené | 0

Od začátku března 2018 začínají práce na odborných učebnách a zázemí výuky pro obor Kuchař-Číšník (65-51-H/01)

Z toho důvodu bude během března 2018 uzavřen hlavní vchod do školy. Vstup bude možný přes vchod z ulice Jeronýmova. Podrobnější informace získáte u třídního učitele a na sekretariátu školy.

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Projekt „STAVEBNÍ ÚPRAVY ODBORNÝCH UČEBEN A ZÁZEMÍ VÝUKY V 1.N.P. SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY A JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. Budějovice, s.r.o. Jeronýmova 28/22 České Budějovice ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 33. Výzva – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL), specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Předmětem projektu „STAVEBNÍ ÚPRAVY ODBORNÝCH UČEBEN A ZÁZEMÍ VÝUKY V 1.N.P. SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY A JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. Budějovice, s.r.o. Jeronýmova 28/22 České Budějovice ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ“  je rekonstrukce zastaralých odborných učeben stávající budovy školy za účelem jejich modernizace ve vazbě na zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích technických a řemeslných oborů, a s tím související podpora uplatnění žáků na trhu práce v daném regionu. Stavebními úpravami, pořízením vybavení a zajištěním bezbariérovosti učeben bude žákům i pedagogům usnadněna výuka gastronomických oborů.

Cílem projektu je zlepšení vybavenosti školy v oblasti odborného vzdělávání žáků gastronomických oborů. Souvisejícím cílem je zatraktivnit studium odborných profesí zaměřených na gastronomii a potravinářství, přilákat ke studiu více nových žáků a spoluprací s potenciálními zaměstnavateli žáků vyjít vstříc zájmům těchto zaměstnavatelů v daném regionu, a také navázat spolupráci se základními školami v regionu v podobě poskytnutí nově vybudované infrastruktury k pracovnímu vyučování a k získávání pracovních zkušeností a dovedností.

Plak+ít A3-1

Plakát A3