Školné podle prospěchu pro žáky denního studia

posted in: Nezařazené | 0

Upozorňujeme na nové číslo školního účtu! 

Čtyřleté maturitní obory, Tříleté učební obory a obor Nástavbové studium – denní platí ŠKOLNÉ DLE PROSPĚCHU! 
Školné je stanoveno za povinné vyučovací předměty podle pololetních studijních výsledků; na pololetí následující (t.j. II. pololetí I. ročníku na I. pololetí II. ročníku atd.) Žáci, kteří prospěli s vyznamenáním školné neplatí!

Formy plateb školného:

a) na účet u Raiffeisenbank České Budějovice, číslo účtu 606467641/5500, variabilní symbol = rodné číslo žáka

b) v hotovosti v kanceláři školy, ul. Jeronýmova 28/22, Č. Budějovice

Vzor smlouvy o výuce

Podrobnosti o školném níže, dle oborů.

Školné – Obchodní akademie

Školné – Ekonomické lyceum

Školné – Nástavbové studium denní

Školné – Učební obory

Školné – Nástavbové studium dálkové

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.