Pravidla pro přijímací řízení 2018/2019

Rozcestník:

Přijímací řízení Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Podnikání (denní, dálková forma)
Přijímací řízení Tříleté učební obory (Kuchař, Číšník, Kadeřník, Cukrář, Zedník, Instalatér, Truhlář)

 

Počty přijímaných žáků do 1. ročníků:

 

Čtyřleté maturitní obory

Celkový počet přijímaných žáků:

První kolo
Ekonomické lyceum (78-42-M/02) – 26 žáků
Obchodní akademie (63-41-M/02) – 52 žáků

 

Pro přijímací řízení budou posuzovány průměrné prospěchy z povinných a volitelných vyučovacích předmětů s přesností na dvě desetinná místa.

Upozornění :

Na přihlášce ze ZŠ musí být potvrzená klasifikace za I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku.

Školné se platí dle prospěchu žáka!

 

Učební obory – denní forma

Celkový počet přijímaných žáků

První kolo
Kuchař – Číšník (65-51-H/01) – 20 žáků 
Cukrář (29-54-H/01) – 6 žáků
Prodavač (66-51-H/01) – 5 žáků
Zedník (36-67-H/01) – 5 žáků
Instalatér (36-52-H/01)  – 5 žáků
Truhlář (33-56-H/01) – 5 žáků

 

Pro přijímací řízení budou posuzovány klasifikace z předmětů: Český jazyk, Cizí jazyk, Výtvarná výchova/Praktické činnosti a průměrných prospěchů z povinných a volitelných vyučovacích předmětů s přesností na dvě desetinná místa..

Upozornění :

Na přihlášce ze ZŠ musí být potvrzená klasifikace za I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

Školné se platí dle prospěchu žáka!

 

První kolo
Kadeřník – Kadeřnice (69-51-H/01) – 26 žáků

 

Pro přijímací řízení budou posuzovány klasifikace z předmětů: Český jazyk, Cizí jazyk, Výtvarná výchova a průměrných prospěchů z povinných a volitelných vyučovacích předmětů s přesností na dvě desetinná místa.

Upozornění :

Na přihlášce ze ZŠ musí být potvrzená klasifikace za I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

Školné se platí dle prospěchu žáka!

 

Nástavbové studium dvouleté

Celkový počet přijímaných žáků:

První kolo
Podnikání (64-41-L/51) – denní forma – 60 žáků
Podnikání (64-41-L/51) – dálková forma – 30 žáků

 

Pro přijímací řízení budou posuzovány klasifikace z předmětů: Český jazyk, Cizí jazyk, Matematika a průměrných prospěchů z povinných a volitelných vyučovacích předmětů s přesností na dvě desetinná místa.

Upozornění:

Na přihlášce ze SOU musí být potvrzená klasifikace za II. pololetí 1. a 2. ročníku a I. pololetí 3. ročníku, nebo kopie vysvědčení.

Školné se v denní formě platí dle prospěchu žáka!

 

 

 

Počty přijímaných žáků na odvolání: u každého z otevíraných oborů 2 uchazeči.

Minimální počet bodů pro přijetí v 1. kole je:

Maturitní obory denní: 25 bodů

Učební obory denní: 5 bodů

Dálkové studium: 10 bodů