čtenářské dílny
čtenářské dílny

Od roku 1992 nabízí Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s. r. o., vyvážený program všeobecného a odborného vzdělávání pro žáky ve věkovém rozmezí 14 -19+ let. Nabízíme zábavnou formu výuky široké škály maturitních, ale i nematuritních předmětů s důrazem na individuální přístup, kvalitní jazykovou průpravu, ekonomické vzdělání, a také dalších témat z oblasti vědy, humanitních oborů a řady profesních oblastí. Při maximální kapacitě školy 464 žáků, je na výběr z možnosti studia na Ekonomickém lyceu a Obchodní akademii, na Učebních oborech s různým zaměřením, Nástavbovém denním a dálkovém studiu, či na Jazykové škole. Ve vyšších ročnících si navíc žáci mohou vybrat předměty, které úzce souvisejí s jejich zájmy a připravují na vysokoškolské studium nejen v Jihočeském kraji.

Zajišťujeme také vzdělávání dospělých v oblasti profesních kvalifikací. Nově získala škola povolení pro zprostředkování zaměstnání v Evropské unii.

Pojďte studovat na školu s více než dvacetiletou historií. Pojďte na Jeronýmovku!

 

Výsledky voleb do školské rady zde

 

Projekty

Prevence

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím