Mgr. Bagová Vladimíra www Tělesná výchova, Biologie
PaedDr. Cívková Jana www Výpočetní technika
Mgr. Čutková Jana www Právo
Mgr. Dušek Ivan www Anglický jazyk, Korespondence v cizím jazyce
Mgr. Hořínková Kateřina www Španělský jazyk, Rétorika, Psychologie, Dějiny literatury
Mgr. Neubauer Josef www Fyzika, Matematika, Informační technologie
Mgr. Jindrlová Brigita www Zdravotní tělesná výchova, Tělesná výchova, Německý jazyk, Německý jazyk konverzace, Mikroekonomie a ekonomika podniku
Mgr. Koklar Tomáš www Informační technologie
Mgr. Korostenski Michaela www Český jazyk a literatura, Dějiny kultury
PhDr. Křída Stanislav www Účetnictví, Účetnictví cvičení, Daňový systém
Ing. Lomská Blanka www Ekonomická gramotnost, Ekonomie, Ekonomické cvičení, Chemie, Makroekonomie, Mikroekonomie
Mgr. Pouzarová Jana www Matematika
Nedvědová Barbora www Anglický jazyk
doc. PhDr. Sapík Miroslav www Psychologie, Základy společenský věd, Marketing, Psychologie výběrový seminář
Mgr. Sapíková Andrea www Ekonomické cvičení, Účetnictví, Účetnictví cvičení, Chod podniku, Makroekonomie, Mikroekonomie, Marketing a management
Mgr. Šustrová Pavlína www Písemná a elektronická komunikace, Rétorika, Český jazyk
PhDr. Švepeš Václav www Psychologie výběrový seminář, Technologie, Propagace
Mgr. Švepeš Václav ml. www Dějepis, Dějiny novodobé, Technologie, Stolničení, Zeměpis CR
PhDr. Švepešová Alena www Tvorba účesů, Mikroekonomie a ekonomika podniku, Cestovní ruch výběrový seminář
Mgr. Švepešová Alena ml. www Dějepis, Ekonomické cvičení, Cukrářská výroba, Suroviny, Potraviny a výživa, Dějiny umění
Mgr. Švihová Barbora www Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce
Mgr. Zelenková Lenka  www Český jazyk a literatura, Dějiny literatury

 

Mistři odborného výcviku

Cihlářová Gabriela www Výtvarná výchova, MOV – Kadeřník
Holubová Hana www Výtvarná výchova, MOV – oboru Kadeřník
Bc. Kubelová Kamila www MOV – oboru Kadeřník, Tvorba účesů
Stropková Marie www MOV – obor Cukrář