Mgr. Bagová Vladimíra www Tělesná výchova, Biologie
PaedDr. Cívková Jana www Výpočetní technika
Mgr. Černý Ivo www Český jazyk, Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny kultury
Mgr. Čutková Jana www Právo
Mgr. Dušek Ivan www Anglický jazyk, Korespondence v cizím jazyce
Mgr. Hořínková Kateřina www Španělský jazyk, Rétorika, Psychologie, Dějiny literatury
Ing. Karel Chalupa www Ekonomická gramotnost, Ekonomické cvičení, Marketing, Management
Mgr. Jindrlová Brigita www Zdravotní tělesná výchova, Tělesná výchova, Německý jazyk, Německý jazyk konverzace, Mikroekonomie a ekonomika podniku
Mgr. Koklar Tomáš www Informační technologie
PhDr. Křída Stanislav www Účetnictví, Účetnictví cvičení, Daňový systém
Ing. Lomská Blanka www Ekonomická gramotnost, Ekonomie, Ekonomické cvičení, Chemie, Makroekonomie, Mikroekonomie
Lukešová Michaela www Stolničení, Technologie, Suroviny, Cukrářská výroba, Potraviny a výživa
Bc. Nedvědová Barbora www Anglický jazyk, Základy přírodních věd
Mgr. Paleček Lubomír www Matematika, Fyzika
Mgr. Pouzarová Jana www Matematika
Mgr. Průšová Růžena www Německý jazyk
doc. PhDr. Sapík Miroslav www Psychologie, Základy společenský věd, Marketing, Psychologie výběrový seminář
Mgr. Sapíková Andrea www Ekonomické cvičení, Účetnictví, Účetnictví cvičení, Chod podniku, Makroekonomie, Mikroekonomie, Marketing a management
Ing. Staňková Lenka www Anglický jazyk, Ekonomická gramotnost, Ekonomika, Ekonomické cvičení
Mgr. Šustrová Pavlína www Písemná a elektronická komunikace, Rétorika, Český jazyk
PhDr. Švepeš Václav www Psychologie výběrový seminář, Technologie, Propagace
Mgr. Švepeš Václav ml. www Dějepis, Dějiny novodobé, Technologie, Stolničení, Zeměpis CR
PhDr. Švepešová Alena www Tvorba účesů, Mikroekonomie a ekonomika podniku, Cestovní ruch výběrový seminář
Mgr. Švepešová Alena ml. www Dějepis, Ekonomické cvičení, Cukrářská výroba, Suroviny, Potraviny a výživa, Dějiny umění
Ing. Welserová Jana www Informační technologie, Ekonomika, Mikroekonomie
Mgr. Zelenková Lenka  www Český jazyk a literatura, Dějiny literatury

 

Mistři odborného výcviku

Bc. Cihlářová Gabriela www Výtvarná výchova, MOV – Kadeřník
Bc. Holubová Hana www Výtvarná výchova, MOV – oboru Kadeřník
Bc. Kubelová Kamila www MOV – oboru Kadeřník, Tvorba účesů
Bc. Romana Benešová www Materiály
Stropková Marie www MOV – obor Cukrář