Informace k druhému kolu přijímacího řízení zde

Maturitní obory – Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Podnikání (denní, dálková forma)


Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky je konána v 1. kole přijímacího řízení

1. termín: 12.dubna 2017; 2. termín: 19.dubna 2017; náhradní termíny: 11. a 12. května 2017

časy a rozvrhy učeben obdrželi uchazeči v elektronické a písemné podobě.

Další části přijímacího řízení – k dohledání na odkazu Přijímací řízení Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Podnikání (denní, dálková forma)

V přijímacím řízení je možné získat maximálně 100 bodů. Jednotná přijímací zkouška 60 bodů, další části 40 bodů. (Obor Podnikání -dálková forma 70 bodů)

O  přijetí nebo  nepřijetí  uchazeče bude rozhodovat počet získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhodují průměrné prospěchy uvedené na přihlášce ke studiu.

Upozornění:  Uchazeči hlásící se na nástavbové studium předloží v době nástupu na školu originály výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce www.skolacb.cz a na úřední desce školy 29.4. 2017.

K převzetí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a dalších administrativních záležitostí se bude možné 2.5. 2017. Přesné informace a časy obdrží uchazeči na pozvánce k přijímacím zkouškám.

Učební obory denní studium (Kadeřník, Cukrář, Kuchař–Číšník, Prodavač)


Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března.

Jednotlivé  části  přijímacího řízení k dohledání na odkazu Přijímací řízení Tříleté učební obory

V přijímacím řízení je možné získat maximálně 30 bodů.

O  přijetí nebo  nepřijetí  uchazeče bude rozhodovat počet získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhodují průměrné prospěchy uvedené na přihlášce ke studiu.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce www.skolacb.cz a na úřední desce školy 22.4. 2017.

K převzetí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a dalších administrativních záležitostí se bude možné 24.4. 2017. Přesné informace a časy obdrží uchazeči na pozvánce k přijímacím zkouškám.