Denní forma studia zakončená maturitní zkouškou. V odůvodněných případech existuje možnost vytvoření individuálního studijního plánu.

Ekonomické lyceum

Obchodní akademie