Přijímací řízení 2018/2019

posted in: Nezařazené | 0

Nabízíme možnost doplnění kapacity u vybraných oborů na školní rok 2018/19

 

Nabízené obory a případný termín pohovoru je možné domluvit individuálně na tel. 603 540 439 nebo 386 354 440 nebo emailu svepes@skolacb.cz

V dalších kolech přijímacího řízení může uchazeč podat  přihlášku do více škol a do více oborů vzdělávání. V přihlášce uchazeč uvádí jen 1 školu. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do data určeného ředitelem školy.
Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů: 

Podnikání (denní) (64-41-L/51) 8
Podnikání (dálkové) (64-41-L/51) 11
Ekonomické lyceum (78-42-M/02) 9
Kadeřník (69-51-H/01) 2
Kuchař – Číšník (65-51-H/01) 3

 

Jednotlivé části přijímacího řízení
Klasifikace v předchozím studiu.
Maximální počet získaných bodů 10.

Do průměru 1,5 – 10 bodů, do průměru 2 – 6 bodů, do průměru 2,5 – 3 body, nad průměr 2,5 – 0 bodů.

Uchazeči ze ZŠ vysvědčení z 8. ročníku I. a II. pololetí a 9. ročníku I. pololetí, pro uchazeče ze SOU vysvědčení z 1. a 2. ročníku II. pololetí a ze 3. ročníku I. pololetí. Neověřená klasifikace, nebo nevyplněná klasifikace na přihlášce bude považována za klasifikaci „nedostatečně“.

Mimoškolní aktivity.  Maximální počet získaných bodů 10.

Účast na soutěžích, zájmová činnost – sport, hudba,….

Osobní pohovor. Maximální počet získaných bodů 10.

Maximální počet získaných bodů je 30.

Součástí dalších kol přijímacího řízení NENÍ jednotná přijímací zkouška z ČJ a M a školní zkouška z cizího jazyka.

Pro přijetí na UČEBNÍ OBOR je potřeba získat alespoň 5 bodů.

Pro přijetí na MATURITNÍ OBOR je potřeba získat alespoň 10 bodů.

 

Termín pohovoru je možné domluvit individuálně na tel. 603 540 439 nebo 386 354 440 nebo emailu svepes@skolacb.cz
O  přijetí nebo  nepřijetí  uchazeče bude rozhodovat počet získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhodují průměrné prospěchy uvedené na přihlášce ke studiu.

 

Volná kapacita se nachází také ve vybraných vyšších ročnících, možnosti přestupu konzultujte na tel. 603 540 439 nebo na emailu svepes@skolacb.cz

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: Učební obory 20.5.2018
  Maturitní obory 20.5.2018